Technasium ook in bovenbouw Lyceum

Dit schooljaar maakt de derde lichting brugklassers op het Groene Hart Lyceum kennis met het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Vanaf volgend schooljaar zal het Technasiumprogramma voor het eerst in de bovenbouw gaan draaien. 

Alle leerlingen in klas 1 oriënteren zich bij O&O of het Technasium iets voor hen is. Zij kiezen of ze het vak in de tweede en derde klas ook gaan doen of niet. De helft van alle brugklassen heeft in januari hun laatste opdracht afgerond voor het vak O&O. De andere helft van de eerste klassen startte in februari voor een half jaar met de kennismaking van het vak. De leerlingen werken in groepjes aan een echt vraagstuk uit het bedrijfsleven. Ze worden uitgedaagd een passende oplossing voor het aangeboden probleem te vinden.

COA


De leerlingen van klas 3 hebben nu de keuze om na de zomervakantie in de bovenbouw van de havo en het vwo het vak O&O te blijven volgen en zo het hele Technasium te doorlopen.

Technasium Top Awards
Ook dit jaar deed het Lyceum mee aan de Technasium Top Awards (TTA). Dit is een wedstrijd van het Technasium voor alle tweede klassen in Nederland. Het Lyceum heeft met drie klassen meegedaan. Er mocht maar één groep per school naar de regiofinale toe, dus werd er een schoolfinale gehouden op dinsdag 19 januari. Hier was één groep een duidelijke winnaar: Perri, Jasper en Quinty van klas C2V1 mochten met het idee ‘de drupLED’ de school vertegenwoordigen tijdens de regiofinale.

COA

Op woensdag 2 maart vond de regiofinale van de Technasium Top Award plaats op de Hogeschool Rotterdam, hiervoor waren zeven scholen geselcteerd, De opdracht was om voor een publieke ruimte een lichtconcept te ontwerpen dat zich aanpast aan de lichtbehoefte. De leerlingen moesten ervoor zorgen dat gebruikers geen lichthinder ervaren, zich fijn en veilig voelen en ook nog eens goed kunnen functioneren.

Quinty, Jasper en Perri probeerden met ‘de drupLED’ de jury ervan te overtuigen dat hun ontwerp het beste was. Helaas hebben ze niet gewonnen, maar was het wel een leerzame en leuke ervaring. Lees meer op www.technasiumtopaward.nl

De eindstrijd was op 23 april in Eindhoven, hieronder is een impressie te bekijken.


Eureka!Cup

Op 19 mei is het Lyceum met de klassen 3H1 en 3V1 naar de Eureka!Day geweest. De locatie van de finale bevond zich dit jaar in het Nationaal Militair Museum in Soest. Aan de Eureka!Cup wedstrijd mochten de derde klassen van alle middelbare scholen mee doen. Zes toonaangevende bedrijven daagden leerlingen uit innovatieve oplossingen te bedenken voor technologische vraagstukken waar zij dagelijks mee te maken hebben. De leerlingen van het Lyceum bedachten een oplossing voor het bedrijf Pro Rail om gelijkvloerse spoorwegovergangen te verbeteren voor een veiligere en beter doorstromende spoorwegovergang.

COA

Tijdens de finale waren er drie onderdelen waar punten mee te verdienen waren: het presenteren van de maquette, het presenteren van het onderzoek en het proces en als laatste een spannende teamworkopdracht op een klimwand onder leiding van een beroepsmilitair. 

De presentaties van beide klassen gingen goed, maar ze hebben helaas geen prijzen in de wacht gesleept. De rest van de dag konden ze een kijkje nemen in het museum. Uiteindelijk hebben ze een actieve en gezellige dag gehad.
Lees meer op www.eurekacup.nl

Hieronder een impressie van Eureka!Day2016.

Colofon

Redactie

PR & Communicatie:
Linda Oppelaar
Jolanda van Beelen

Fotografie

PR & Communicatie
Pieter Wagenaar

Tips voor de redactie?

prcom@scopescholen.nl
www.scopescholen.nl