Sociale Veiligheid hoog op de agenda bij SCOPE scholen

Een veilige omgeving is voor kinderen van groot belang om zich goed te kunnen ontwikkelen, zelfvertrouwen op te bouwen en te kunnen leren. De maatschappij waarin onze kinderen opgroeien wordt complexer en biedt steeds meer uitdagingen. Dit geldt voor kinderen, maar ook voor hun ouders en leerkrachten. SCOPE vindt het belangrijk om, samen met ouders, kinderen een sociaal veilige omgeving te bieden. Daarom is SCOPE in samenwerking met GGD Hollands Midden (HM) een drie jarig traject gestart rondom sociale veiligheid. In de informatiebrief van mei 2016 is dit traject toegelicht. Inmiddels ligt het beleidsplan in concept klaar. Een onderdeel van dit traject is het thema ‘relaties en seksualiteit’. Op een vijftal scholen zijn docententrainingen en ouderavond rondom dit thema verzorgd.     

COA

Leren omgaan met anderen
Prisma SO is één van SCOPE scholen die intensief met dit onderwerp bezig is. De redactie gaat daarom in gesprek met teamleider Cora Pfauth, intern begeleider Catharine van Klaveren, Mariëtte Haak van GGD HM en Eline Kok, moeder van Nathan van 13 jaar. Cora Pfauth: “We hebben in de schoolontwikkeling de afgelopen jaren en ook dit schooljaar veel aandacht besteed aan sociale veiligheid. Leerkrachten hebben een docententraining ‘relaties en seksualiteit’ gevolgd en ouders zijn voorgelicht tijdens de ouderavond hierover. Leerlingen kregen les over het onderwerp dat is aangepast aan hun niveau. Tijdens de docententraining werden leerkrachten meegenomen in de relationele- en seksuele ontwikkeling van kinderen. Deze training werd als zeer nuttig ervaren en leerkrachten waren na afloop enthousiast over het onderwerp. 

COA

Over de ouderavond is moeder Eline tevreden. “De informatie was duidelijk. Je denkt dat je al veel weet van het onderwerp, maar ik heb bruikbare tips gekregen en ook nieuwe termen gehoord. Ik ben zelf redelijk open, maar moet dus nog meer benoemen en bespreken”, stelt ze. Ook Cora kijkt tevreden terug op de avond. “De opkomst was hoog. Ze weet dat de ouders van haar school worstelen met bepaald gedrag, maar ook leerkrachten hebben hiermee te kampen. Door gezamenlijk hierin op te trekken vormen ze één lijn naar de kinderen toe. Mariëtte beaamt dat het vormen van één lijn belangrijk is en herkent de vragen waar veel ouders en leerkrachten mee worstelen. Vanuit de GGD HM ondersteunt zij SCOPE in het traject én heeft de ouderavond op Prisma verzorgd.

Cora legt uit dat de leerlingen in het kader van sociale en emotionele ontwikkeling leren omgaan met anderen en positieve sociale vaardigheden aanleren die passen bij hun niveau. Ook staan lichamelijke en relationele ontwikkeling van de leerlingen hoog op de agenda.

COA

Denise van 12, Justin van 11 en Erhan van 13 uit de eindgroep Paars willen voor ‘SCOPE in beeld’ graag vertellen hoe zij het onderwerp ervaren. Daarom schuiven ze samen met hun juf Esther van Stralen aan. Justin legt uit dat seksualiteit een bloedserieus onderwerp is. “Het is niet om te lachen. Maar je hoeft je er ook niet voor te schamen.” Maar een hoop gegiechel en gelach zo nu en dan kan natuurlijk niet uitblijven. Denise vertelt dat ze in de klas een filmpje heeft gezien over een meisje die een jongen leuk vindt en het eerst niet durft te zeggen. “Maar later wel”, verklaart ze. Denise heeft dit zelf ook meegemaakt, “maar dit was een jongen die het niet tegen mij durfde te zeggen”.

Ruimte voor verliefdheid
Of ze al verkering hebben wil de redactie weten? “Ja hoor”, zegt Justin. “Op haar verjaardag heb ik haar een briefje gegeven en gevraagd of we nog steeds verkering hebben. Gelukkig hebben we nog steeds verkering. Ik spatte toen uit elkaar van blijdschap.” Erhan en Denise vertellen dat zij met elkaar verkering hebben. Ze hebben inmiddels ook al een speelafspraak gehad. “We zijn toen naar Avifauna geweest”, aldus Denise. Esther vult aan dat de ouders er toen wel bij waren. “En we hebben ook al gezoend”, laat Erhan weten. “In het spookhuis”. Hij biecht op dat hij al zeven vriendinnen heeft gehad. “Maar niet tegelijk.” Hij wil geen ‘player’ zijn, zegt hij wijs, maar twee tegelijk lijkt hem wel wat. Hun juf Esther verklaart: “Als er een verliefdheid in de klas is wordt hier met beide leerlingen over gesproken en worden er duidelijke afspraken gemaakt. Zo is zoenen en aan elkaar zitten niet toegestaan op school. Zo is voor leerlingen duidelijk welk gedrag er van hun verwacht wordt op school.

Justin
COA
Denise
Erran

Mariëtte wil graag weten wat je dan doet als iemand ‘nee’ zegt wanneer je verkering vraagt. “Dan zeg je: “Het geeft niet’”, weet Denise. Volgens Justin trek je dan een boos en verdrietig gezicht. Erhan heeft ook al eens liefdesverdriet gehad. “Ik moet soms ook huilen om de liefde”. Esther vertelt dat ze het in de klas hebben gehad over dat het je eigen keuze is om ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen. “We hebben geoefend om tegen de ander te zeggen wat je zelf graag wilt. En ook wat je moet doen als iemand dan toch doorgaat.”

COA

Een veilig klimaat
Moeder Eline merkt dat Prisma de laatste tijd veel aandacht besteedt aan sociale veiligheid. “Er zijn op school duidelijke omgangregels. De lijnen met de leerkracht en de intern begeleider zijn kort. Ik hoor het meteen van Esther, de juf van Nathan, als er wat is voorgevallen. Ze koppelt dan terug wat er is gebeurd en laat het de kinderen dan zoveel mogelijk zelf oplossen.” Volgens Eline doet Esther dit zeer objectief. Esther verklaart: “Door te laten zien wat het aandeel van de leerling is, kan hij of zij hier ook over nadenken om dan zelf met een oplossing komen. Het is niet altijd een goede oplossing, maar ze worden wel zelf eigenaar van dit leermoment.” In de klas hangen ook de algemene afspraken en regels. “Iedereen heeft hier zijn handtekening onder gezet. “Fouten maken mag, als we het maar op de juiste manier kunnen oplossen”, aldus Esther.

De directie faciliteert door alle doelen en methodes in jaarplannen op te nemen en ervoor te zorgen dat alle materialen en voorzieningen aanwezig zijn. Passend bij onze missie en visie. Cora: “We laten in de klas zien wat we verwachten van de leerlingen. Wat is gepast gedrag in welke situatie. Dit is aangepast op hun ontwikkelingsniveau. En daar ligt ook onze uitdaging.” Mariëtte beaamt dit: “In het speciaal onderwijs is de uitdaging nog groter en je moet meer de vertaalslag maken, de verschillen in niveaus zijn groot.” Volgens haar doet Prisma dit heel goed. “Er heerst een veilig klimaat waarin onderling wordt samengewerkt en ouders en leerlingen worden nauw betrokken.”

Colofon

Redactie

PR & Communicatie:
Linda Oppelaar
Jolanda van Beelen

Fotografie

PR & Communicatie
Pieter Wagenaar

Tips voor de redactie?

prcom@scopescholen.nl
www.scopescholen.nl