Emma is een KPN Klasgenootje op Het Baken

Emma is alweer terug op school als de redactie van het webzine begin maart langskomt voor deze speciale ‘klasgenoot’ in de klas. Emma’s juf Lianne vertelt: “Ze wilde liever gewoon naar school toe; al een paar dagen na de operatie kwam ze weer even kijken in de klas. Gelukkig herstelde ze veel sneller dan verwacht, maar ik was wel blij verrast.” Emma heeft thuis een paar keer verbinding gehad met haar juf en klasgenoten via KPN Klasgenoot van KlasseContact. “Het was fijn dat er op deze manier contact kon zijn. De klas had allemaal vragen aan haar over hoe de operatie was gegaan”, aldus Lianne.

COA

De KPN Klasgenoot staat voor de foto nog even in de klas opgesteld. Inmiddels zit Emma weer achter haar tafeltje. In februari werd ze aan haar hart geopereerd. Zoals ze zelf vertelt: “Ik weet wat er is gebeurd, want de dokter had er een tekening van gemaakt. Ik heb een hartklepje en die werd steeds slechter. Tijdens de operatie is het klepje opengemaakt.”

Toen Emma thuiskwam, was ze heel erg moe. Maar de volgende dag wilde ze toch graag inbellen en met haar klasgenoten praten. “Je zet de computer aan dan moet je ergens op klikken en gaat de computer inbellen”, legt Emma uit. “En dan kun je de klas zien”. Ze vond het leuk om iedereen te zien en met hen te spreken. “Iedereen had zoveel vragen: over het litteken en hoe het ging met mij, dus dat was fijn.”

Een vraag
Juf Lianne vult aan: “De tweede keer dat ze inbelde, deed ze mee met de rekenles. We hadden namelijk een belangrijke rekentoets. Via een microfoon die ik droeg, kon ze mij verstaan. De herrie van de klas hoorde ze bijna niet. Op een speciale laptop kon ze op de pijltjes drukken om de camera te laten draaien. Zo hoorde ze het ook als een leerling klassikaal een vraag stelde.” Klasgenoot Kymo: “En wanneer het rode lampje van de KPN Klasgenoot brandde dan had Emma een vraag.”

De klas bleef er nuchter onder. Morres merkte eigenlijk helemaal niet dat Emma op deze speciale manier aanwezig was. Feline en Vera, twee vriendinnen van Emma, vinden het leuker nu Emma er weer echt bij is. “Maar wel goed dat het kon”, stelt Feline. Ook Lianne is blij dat ze de KPN Klasgenoot niet zo lang hoefden te gebruiken en dat Emma er al weer snel zelf bij was; toch was het goed dat hij er even was. Al gaat een leerling liever in het echt naar school, als dat (nog) niet kan is het mooi dat dit bestaat.

COA


Wat is KlasseContact?
Dit is een gezamenlijk initiatief van EDventure, de branchevereniging voor onderwijsadviesbureaus in Nederland en het KPN Mooiste Contact Fonds. Sinds 2008 zorgt deze samenwerking ervoor dat chronisch of ernstig zieke leerlingen in het primair of voortgezet onderwijs, die langdurig niet naar school kunnen, toch lessen kunnen volgen in de eigen klas en met de eigen leerkracht. Zo raken zij minder snel achterop met de lesstof en blijven zij in contact met hun leerkrachten/docenten en klasgenoten.

Thuis of in het ziekenhuis kan de zieke leerling via een speciaal ingerichte laptop actief deelnemen aan de lessen. Dit is een video-en audiosysteem, waarmee een vaste of mobiele beeld- en geluidsverbinding wordt gemaakt tussen de school en de leerling, thuis of in het ziekenhuis.

Colofon

Redactie

PR & Communicatie:
Linda Oppelaar
Jolanda van Beelen

Fotografie

PR & Communicatie
Pieter Wagenaar

Tips voor de redactie?

prcom@scopescholen.nl
www.scopescholen.nl