Scope scholengroep

SCOPE scholengroep
Bestuurssecretariaat
mw. l. Pieterse-Keijzer

Postbus 166
2400 AD Alphen aan den Rijn
Prinses Beatrixlaan 4
2404 XC Alphen aan den Rijn

T: 0172-449594
F: 0172-449501

Intranet

Kaleidoscope

Regelingen

Voor iedereen die onder SCOPE valt, zijn er een aantal regelingen, waarin afspraken zijn opgenomen over hoe we op onze scholen omgaan met bijvoorbeeld klachten, ICT-voorzieningen en sociale media. Hieronder kunt u de regelingen downloaden:

>  Gedragscode ICT - medewerkers
>  Gedragscode ICT - leerlingen

>  Inkoopbeleid SCOPE
>  Algemene inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten
>  Algemene inkoopvoorwaarden IT-diensten

>  Klachtenregeling SCOPE scholengroep

>  Klokkenluidersregeling
>  Toelichting klokkenluidersregeling

>  Omgangs- en handelingsprotocol conciĆ«rges PO

>  Protocol sociale media

Privacy
Bij SCOPE scholengroep wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. We maken ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Leerlingeninformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
>  Privacyreglement verwerking leerlingengegevens PO VO
>  Privacyreglement verwerking personeelsgegevens PO VO