Scope scholengroep

SCOPE scholengroep
Bestuurssecretariaat
mw. l. Pieterse-Keijzer

Postbus 166
2400 AD Alphen aan den Rijn
Prinses Beatrixlaan 4
2404 XC Alphen aan den Rijn

T: 0172-449594
F: 0172-449501

Intranet

Kaleidoscope

Organisatiestructuur

Bij SCOPE scholengroep werken, verdeeld over de scholen en het bestuurskantoor, zo'n 750 medewerkers.

DIRECTIE
De directie van SCOPE bestaat uit de volgende personen:

Directeur Personeel
• Anand Jharap

Clusterdirecteuren Primair Onderwijs
• Jacqueline van Leeuwen
• Johan Vodegel

Directeuren Voortgezet Onderwijs
• André Hol, vestigingsdirecteur Rijnwoude
• Wils van Leijden, vestigingsdirecteur Leerpark
• Willem van Ouwerkerk, vestigingsdirecteur Praktijkschool
• Petra Pison, vestigingsdirecteur Topmavo
• Astrid Schouten, sectordirecteur Lyceum

COLLEGE VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT
De directie legt verantwoording af aan het College van Bestuur, dat het bevoegd gezag heeft van alle SCOPE scholen. Het College van Bestuur legt weer verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het College van Bestuur bestaat uit:
• Piet Jansen, voorzitter
• Bert van Leeuwen

De Raad van Toezicht van SCOPE scholengroep bestaat uit:
• Jaap Molenaar, voorzitter
• Monique Veldman
• Andries Paats
• Koosje de Koeijer
• Johan Wijnhorst

Wanneer u contact met één van bovengenoemde leden op wilt nemen, kan dit via het bestuurssecretariaat, mw. Ine Pieterse-Keijzer.

Bekijk hier het Organigram (pdf)