Scope scholengroep

SCOPE scholengroep
Bestuurssecretariaat
mw. l. Pieterse-Keijzer

Postbus 166
2400 AD Alphen aan den Rijn
Prinses Beatrixlaan 4
2404 XC Alphen aan den Rijn

T: 0172-449594
F: 0172-449501

Intranet

Kaleidoscope

Missie en visie
COA

School met een opdracht
SCOPE scholen zijn scholen met een opdracht. Onze onderwijskundige opdracht is om ieder kind een veilige omgeving te bieden waar het naar volle vermogen kan leren en zich persoonlijk kan ontwikkelen. Uitdaging en plezier in het leren staan voorop.

Maar leren is ook een sociale activiteit. De school is een gemeenschap op zich met duidelijke leefregels. Als leerling maak je deel uit van die gemeenschap. Daarom zien wij het ook als onze taak kinderen vaardig te maken in het leren en werken in een groep. Met aandacht en respect voor ieders persoonlijk belang én het groepsbelang.

COA

Vertrouwen en fiducie
Vertrouwen en fiducie vormen de basis voor de onderlinge verhoudingen binnen SCOPE. Vertrouwen in de ander en geloof in elkaars kunnen en goede bedoelingen. Dit vormt een solide basis voor de omgang tussen leerlingen, leerkrachten, schoolleiding, bestuur en ouders.

Samengevat luidt onze missie:
Een SCOPE school biedt een aantrekkelijke, inspirerende en uitdagende leeromgeving, waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot waardevolle mensen.