Scope scholengroep

SCOPE scholengroep
Bestuurssecretariaat
mw. l. Pieterse-Keijzer

Postbus 166
2400 AD Alphen aan den Rijn
Prinses Beatrixlaan 4
2404 XC Alphen aan den Rijn

T: 0172-449594
F: 0172-449501

Intranet

Kaleidoscope

Organisatie
COA

Verbondenheid in organisatie
SCOPE scholengroep is in de eerste plaats een Stichting die scholen verenigt:

  • twaalf basisscholen;
  • een school voor zeer moeilijk lerenden;
  • vier vestigingen voor voortgezet onderwijs, die samen CSG Groene Hart vormen;
  • Groene Hart Praktijkschool voor praktijkgericht voortgezet onderwijs.

In deze diverse en dynamische omgeving werken meer dan 750 medewerkers. Ruim 650 docenten geven er les aan ongeveer 6.250 leerlingen.

Verbondenheid tussen mensen
SCOPE verenigt niet alleen scholen, maar ook mensen. Iedereen werkt vanuit een gemeenschappelijke visie op hoe kinderen leren en zich ontwikkelen. Daarnaast zijn we sterk met elkaar verbonden in de christelijke traditie. Vanuit die normen en waarden richten wij ons onderwijs in, begeleiden we onze leerlingen en zorgen voor een veilige, geborgen leeromgeving.