Scope scholengroep

SCOPE scholengroep
Bestuurssecretariaat
mw. l. Pieterse-Keijzer

Postbus 166
2400 AD Alphen aan den Rijn
Prinses Beatrixlaan 4
2404 XC Alphen aan den Rijn

T: 0172-449594
F: 0172-449501

Intranet

Kaleidoscope

Onderwijs
COA

Doorlopend onderwijs
Wie SCOPE zegt, zegt 'doorlopend onderwijs'. In onze scholengroep sluiten het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs naadloos op elkaar aan. Leerlingen beginnen op de basisschool als ze vier jaar zijn. Ze verlaten het voortgezet onderwijs met een diploma op zak of met een passende baan.
Deze filosofie zorgt voor herkenning, continu├»teit en betere resultaten in de schoolloopbaan van kinderen. Doorlopend onderwijs betekent bovendien dat we structureel aansluiting zoeken bij Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en het MBO/HBO. In de breedte bieden we passend onderwijs voor (zeer) moeilijk lerenden.  

COA

Leren doe je samen
'Leren doe je samen!' is een uitdrukking recht uit het SCOPE hart. Wij geven onderwijs in een leeromgeving die inspireert en uitdaagt. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor docenten, ouders en medewerkers. De diversiteit aan scholen en mensen binnen onze organisatie biedt volop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.
Wij streven ernaar kinderen binnen hun eigen mogelijkheden en beperkingen te begeleiden in de ontplooiing van hun kennis, maar ook in hun groei als mens. Onze christelijke achtergrond klinkt door in ons onderwijs en in de manier waarop leerlingen, docenten, ouders en medewerkers met elkaar omgaan.