Scope scholengroep

SCOPE scholengroep
Bestuurssecretariaat
mw. l. Pieterse-Keijzer

Postbus 166
2400 AD Alphen aan den Rijn
Prinses Beatrixlaan 4
2404 XC Alphen aan den Rijn

T: 0172-449594
F: 0172-449501

Intranet

Kaleidoscope

15-02-2017

Groene Hart Rijnwoude is aangesloten aan Leerlab Leerling 2020. Een Leerlab bestaat uit een groep scholen, die gezamenlijk aan de slag gaan met een vraagstuk rondom gepersonaliseerd leren. Het doel van ons Leerlab is: ”Hoe kunnen we de leerling eigenaar maken van zijn/haar eigen leerproces binnen de bestaande structuur, de klassikale context?”

Het doel van een Leerlab is dat scholen het gepersonaliseerd leren dat zij voor ogen hebben, ook daadwerkelijk in de praktijk gaan realiseren. De docent krijgt de ruimte om de innovatie in de klas daadwerkelijk uit te voeren.

Op Rijnwoude hebben we een 'expertgroep' gevormd. Binnen de expertgroep gingen we in samenwerking met Sandra Elzinga, een expert op het gebied van differentiatie en talentontwikkeling, op zoek naar werkvormen/tools die bijdragen tot differentiatie in de klas.

Uit de inspiratiesessie van Sandra Elzinga hebben we vijf werkvormen gekozen, die we gingen uitproberen in een klas. De uitkomsten hiervan werd een videorapportage gemaakt, waarin de werkvormen werden uitgelegd, de leerlingen kwamen aan het woord met hun ervaringen en er werd duidelijk gemaakt wat de opbrengsten waren.

Bekijk hier de inspiratievideo's: 5 vormen van differentiëren >